Verslag SGW

Uw mening doet er toe

SGW (Senioren Gemeente Wierden) is een samenwerkingsverband van drie ouderenbonden in de gemeente Wierden. KBO-Enter is een van de drie. Regelmatig hebben we gesprekken met de gemeente om aan te geven wat onze belangen zijn. Om alle ouderen van de gemeente Wierden hierbij te betrekken, hadden we op 26 januari 2023 een bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 te Wierden. Er werden enkele presentaties gegeven over veranderingen en woonvormen. Senioren konden hun wensen kenbaar maken, alle wensen en opmerkingen zijn op een lijst gezet die later aan de gemeente wordt aangeboden.

Wensen van ouderen in de Gemeente Wierden d.d. 26-01-2023

In de Wiezer van 1 februari 2023 stond een verslag van deze bijeenkomst.


Manifest t.g.v. gemeenteraadsverkiezing

 Download Manifest

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.