Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 16 januari 2019.

Geachte aanwezigen, allemaal hartelijk welkom op deze algemene ledenvergadering van onze KBO afd. Enter. Mooi dat u allemaal weer naar het trefpunt  “Enter Saam”  bent gekomen voor deze algemene ledenvergadering. U allen een voorspoedig en gezond 2019 toegewenst.

Een woord van dank aan pastor Koopman, ons dameskoor en verder allen die hebben meegewerkt aan de mooie viering.

Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur onze maandelijkse vergaderingen gehouden. Wij hebben de activiteiten die we voor onze leden organiseren en de initiatieven om in contact te blijven met onze bestuurders beproken.

Ook waren er weer de reguliere districtsvergaderingen van afdeling Overijssel en de vergaderingen met het SGW. SGW is een samenwerkingsverband van de ouderenbonden van de gemeente Wierden. Afgelopen jaar nam Rosalien Slagers afscheid als wethouder en hebben wij kennis kunnen maken met de nieuwe wethouder Eric Braamhaar. Wij hebben in een gesprek met hem af  kunnen spreken dat er gekeken wordt naar de verkeerssituatie in het dorp Enter. Dit zal een gezamenlijke activiteit worden van de gemeente en de KBO. Dus als er nog situaties zijn die volgens u verbetering behoeven, laat ons dat dan even weten.

In de vergadering van de Unie KBO Overijssel kwam naar voren dat de fusie met PCOB landelijk goed verloopt. De integratie van de bonden op provinciaal en plaatselijk niveau zal nog wel wat tijd in beslag zal nemen. Ondertussen werken we samen met de PCOB Wierden daar waar het gaat om onze stem te laten horen bij de gemeente. Dit jaar zullen wij proberen om ook anderszins tot meer samenwerking te komen.

De afdracht per lid aan de Unie is weliswaar iets verhoogd maar blijft binnen de perken. Daar staat tegenover dat we een mooi bedrag terug krijgen van de Stichting Vrienden van de KBO, dat kunnen we gebruiken voor onze plaatselijke activiteiten. Ook hebben we een bedrag als cadeau mogen ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum, mooi toch.

Wij danken onze sponsors die middels advertenties in ons clubblad een bijdrage hebben gegeven. Het bedrag dat we ontvingen van de Rabo in het kader van de Clubkascampgne was zeer welkom, dank aan de Rabo en aan diegene die voor ons hebben gestemd.

Dank ook aan onze vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers zorgen er onder meer voor dat de kaartcompetitie en bingomiddagen worden georganiseerd, fietstochten en wandelingen worden uitgezet en dat maandelijks ons magazine wordt bezorgd.

Bestuur

Begin 2018 is Harrie Nijhuis afgetreden als voorzitter en nam ondergetekende het stokje over. Inmiddels heeft Harrie twee nieuwe functies terug. Hij is voorzitter geworden van SGW, Sentrum Gemeente Wierden. Wim Wessels van PCOB Wierden was de afgelopen 8 jaar voorzitter hiervan. Omdat Ria Pigge is afgetreden als penningmeester heeft Harrie het penningmeesterschap op zich genomen. We danken Ria voor haar inzet die ze heeft getoond de afgelopen jaren. Financieel staan we er als plaatselijke KBO goed voor, mede dankzij Ria. Omdat Ria ook als bestuurslid is afgetreden is er een vacature binnen het bestuur ontstaan.

Terugblik activititeiten 2018

Er waren dit jaar weer de nodige activiteiten die allen door de deelnemers als zeer positief werden ervaren. Dank aan de leden van de activiteitencommissie, zonder hun inzet kon het allemaal niet gebeuren. De activiteiten lopen altijd gesmeerd dankzij de goede voorbereiding door de commissie.

De fietstochten in het kader van de Regge waren boeiend. De bustocht ging naar de streek waar de grote rivieren Nederland binnenstromen. De tocht was mooi en interessant. Het bezoek aan de tinnegieterij was leuk en leerzaam. De reguliere kaart- en bingomiddagen werden goed bezocht en boden veel vermaak.

De KBO-Enter bestond afgelopen jaar 40 jaar. Het jubileumfeest werd op 15 december, ’s middags gevierd. Wij kijken terug op een geslaagd feest. De stemming zat er goed in en we konden genieten van het zangduo Voizus.

Activiteiten 2019

Naast de gebruikelijke kaart- en bingomiddagen worden er fiets- en wandeltochten georganiseerd. Heel speciaal wordt de filmavond over Natuur in Nederland. Dan hebben we nog Carnaval en Schilderen. Ook heel speciaal is het Klompengolven en Klootschieten en niet te vergeten de Busreis die is 18 sept. Lees het rode boekje “Voor en met elkaar!”, daar staat in wanneer alles precies is.

Ik vraag uw aandacht voor de ledenwerfcampagne die we zijn gestart. We zijn bezig mensen, waarvan we denken dat ze tot onze doelgroep behoren, een gratis magazine te bezorgen. Daarbij sporen wij de mensen aan om lid te worden. Wij kunnen per maand ongeveer op 40 adressen zo’n gratis magazine bezorgen, zodat het nog wel even duurt voordat wij iedereen bereikt hebben die we willen bereiken.

U kent vast zelf ook wel mensen die eigenlijk ook lid zouden moeten worden. Help ons die mensen te overtuigen dat lid zijn van KBO nuttig en leuk is. Ooit had de KBO Enter 500 leden dat was in 2006, momenteel zijn er 330 leden, dus alle reden om te proberen jongere senioren er bij te krijgen.

Henk Braamhaar, voorzitter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *