Nieuwsbrief 2024 nr. 1

Voorwoord

Beste mensen,

Met een blij gemoed zet ik mij in het weekend van Pinksteren aan het schrijven dat voor u ligt. Misschien een beetje vervuld van de heilige Geest maar vooral ook geïnspireerd door uw respons en enthousiasme tijdens de afgelopen regiobijeenkomsten.Na afloop constateerden wij dat het een vermoeiende dag was geweest maar dat het dubbel en dwars de moeite waard was geweest. Dank daarvoor.

We gaan dan ook samen met u, met frisse moed, naast alle andere belangrijke activiteiten verder op het pad van de belangenbehartiging. Ik schat dan ook in dat we elkaar dan ook regelmatig zullen treffen.

Ook zal er een stuk in deze nieuwsbrief worden gewijd aan de projecten waarmee wij de provincie ingaan. Het is van groot belang dat onze leden aan die bijeenkomsten meedoen. Daardoor krijgen we informatie uit de eerste hand zodat we nog gerichter onze acties
in de belangenbehartiging kunnen uitvoeren. Ook is het voor onze leden van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om zorg bijvoorbeeld.

Gelet op de vergrijzing plus de krimp in het personeel en de faciliteiten zien wij het als onze taak namens onze leden zowel in Den Haag als in Zwolle te bepleiten, zoveel als mogelijk is aan voorzieningen en faciliteiten beschikbaar te stellen. Dankzij de ingangen die KBO-Brabant in Den Haag heeft zijn wij constructief hierover in gesprek met het ministerie.

Op provinciaal niveau hebben wij een goed netwerk ook naar de diverse gemeenten. En dat alles dankzij de macht van het getal. En voor dat getal zorgen we door samen op te trekken. Dat is solidariteit!

Mede namens het bestuur,

Met vriendelijke groet
Herman Pieper
Voorzitter KBO Senioren Overijssel


Nieuw mailadres kantoor KBO-Overijssel

Om onze positie als enige provinciaal en lokaal georganiseerde senioren organisatie te optimaliseren hebben we al stappen gezet met de nieuwe statuten en gaan we ook ons mail adres daarop aanpassen. Door ons als Senioren Overijssel te presenteren hopen wij dat anderen minder het idee hebben er niet bij te horen en zich makkelijker aansluiten. Uiteraard op het basis principe van onze KBO; “Omzien naar elkaar”.
Ons toekomstige mailadres wordt: info@kbo-senioren-overijssel.nl . Dit adres is vanaf nu te gebruiken. Het oude adres laten we nog tot 1 september open staan.


Hoe wil ik oud worden

Het Provinciale project “Ouder worden doe je samen” en het landelijke project “Senioren zelf aan zet” zijn in één lijn gezet en versterken elkaar. Peter Weda en Eddy Oude Wesselink zijn namens KBO Overijssel de projectleiders voor deze projecten in Overijssel.

Eén op de twee mensen tussen de 60 en 75 jaar praat over de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. Sommige senioren denken heel bewust na over hoe zij oud willen worden. Anderen vinden zichzelf nog niet oud of wachten op een crisis. Zoveel senioren, zoveel keuzes. Om het gesprek over later te stimuleren organiseren we bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen een gesprek over hun toekomst te laten voeren.
Doel is om samen de bewustwording en redzaamheid van senioren te vergroten en te komen tot woon/zorg-initiatieven die aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden. Immers, senioren willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden, naar elkaar omzien, maar ook zorg krijgen als dat nodig is. Om wonen, zorg en welzijn nu en in de toekomst goed vorm te kunnen blijven geven is een krachtenbundeling van seniorenverbanden, gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nodig.

Inmiddels hebben bijna alle KBO afdelingen toegezegd deel te willen nemen aan deze projecten en lopen de agenda’s van Peter en Eddy voor de verkennende gesprekken vol. De eerste startbijeenkomsten hebben plaatsgevonden: KBO en OVD hebben in Deventer op 27 maart en op 4 april in Lettele/Schalkhaar, bijeenkomsten georganiseerd met een goede opkomst en duidelijke resultaten. Op basis hiervan worden vervolgactiviteiten georganiseerd.

Binnenkort volgen meer plaatsen en data van bijeenkomsten.


Nieuwe medewerkster

Met ingang van 15 mei is Chantal Damhuis in dienst getreden. Zij zal zich vooral bezig houden met secretariële werkzaamheden en de projecten.


Magazine ONS heeft een online variant voor KBO leden

Het tijdschrift ONS heeft nu ook een digitale versie.
Inmiddels is het online magazine 5x verschenen.

KBO leden krijgen daarmee veel extra’s:

– een nieuwe rubriek Eropuit met uitstapjes;
– dagelijks acht nieuwe puzzels;
– de mogelijkheid artikelen digitaal te lezen;
– uiteraard allerlei interessante aanbiedingen.

Alle leden waarvan een mailadres is doorgegeven, en driekwart van onze leden heeft dat inmiddels, krijgen naast elf keer het papieren magazine ook elf keer een digitale versie. Alle leden met een mailadres hebben in januari een bericht ontvangen om hun account te activeren en een eigen wachtwoord aan te maken. Leden die dat niet hebben gehad of waarvan het mailadres nog niet is geregistreerd kunnen via de website een account aanmaken https://onsmagazine.nl/ of een berichtje sturen naar KBO-Senioren-Overijssel.

Het Mailmagazine is een mooi middel om te laten zien wat er bij onze afdelingen allemaal gebeurt. Zo kunnen we elkaar informeren en vooral ook inspireren. Daarom brengen we graag goede initiatieven, activiteiten en vrijwilligers uit de afdelingen voor het voetlicht.
Iets bijzonders te melden? Stuur Ons een mailbericht!

Wilt u het digitale magazine liever niet ontvangen? Dan kunt u dit aangeven aan de ledenadministratie van uw afdeling. De ledenadministrateur kan dit voor u uitschakelen.


Het Nationaal Seniorenpanel

Het panel dat nu onder de hoede van ANBO-PCOB valt, wordt gebruikt om informatie bij hun achterban te halen om daar beleid op te voeren. In tegenstelling tot de KBO is in de structuur van de ANBO-PCOB rechtstreeks van de leden naar de landelijke organisatie waarbij de rol van het afdelingsbestuur gering is. Op beleidsgebied is de landelijke organisatie autonoom en bepalend in tegenstelling tot KBO-Senioren-Overijssel waar de leden middels hun lokale besturen bepalend zijn. Senioren Netwerk Nederland is ook bezig of het mogelijk is een dergelijk ledenonderzoek via het ONS mailmagazine uit te zetten.


De beurs in Veldhoven 2025

De Senioren Expo te Veldhoven is van 14 t/m 19 januari 2025. Afgelopen voorjaar hebben enkele afdelingen al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor € 10.00 aan bus en entreekosten een dagje uit te organiseren. De uitnodiging en de voorwaarden zullen we u tijdig toesturen wanneer deze binnen is.
KBO-Brabant organiseert in 2025 als noviteit op de beurs een kunst- en hobbymarkt met als titel ‘Creatief met ONS”. Dit willen ze doen met KBO-leden die een hobby uitoefenen op een hoog niveau. Lekker slenteren langs de kramen van creatieve senioren, genieten van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en informatie inwinnen om zelf thuis aan de slag te gaan, dat willen we bereiken. In ONS Magazine editie juli/augustus komt een speciale ‘Onsje Geluk’ van twee pagina’s waarin we uitleggen wat we gaan doen. Lezers van ONS Magazine kunnen zich voor een marktkraam opgeven. We zullen de kosten voor de deelnemers zeer laag houden. Hie de link naar de website van Senioren Expo: https://seniorenexpo.nl/
Senioren Expo 21ste editie | 14 t/m 19 januari 2025 | NH Conference Centre Koningshof Veldhoven


KBO start burgerinitiatief over pensioenen
De pensioenen gaan van een vaste naar een variabele uitkering. Of gepensioneerden dat nu willen of niet. Ze hebben er niets over te zeggen. Met een burgerinitiatief willen onze voorzitter Herman Pieper en drie collega-voorzitters bereiken dat pensioenfondsen instemmingsrecht geven. Deelnemers en pensioengerechtigden moeten via een referendum hun mening kunnen geven over de aanpassing van hun pensioen. We roepen alle Afdelingen op hun leden op de hoogte te stellen van het burgerinitiatief.
Iedereen kan meedoen! DOE MEE: KLIK HIER: https://onsmagazine.nl/informatie/burgerinitiatief/
Afgelopen week, na het “akkoord op hoofdlijnen”, hebben we contact gehad, met Edgar Mulder van de PVV, Henk van der Meer van de BBB en een bericht ontvangen van Agnes Joseph van NSC. De nieuwe pensioen wet is geen onderdeel van het akkoord geworden maar een vrije kwestie en staat vanuit deze drie partijen de komende tijd nog ter discussie is ons vanuit die partijen verzekerd. Zoals u woensdag tijdens het debat over “het akkoord op hoofdlijnen” hebt kunnen zien, is de VVD van mening dat de wet door moet gaan. Jammer dat gebrek aan respect voor andermans eigendom.


Bereikbaarheid kantoor
Mocht u vragen hebben aan bestuur van de KBO-Senioren-Overijssel of medewerkers van kantoor dan vragen we iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de mail:
info@kbo-senioren-overijssel.nl

Maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tm 12:30 uur is kantoor ook telefonisch bereikbaar. Doordat we maar één telefoonlijn beschikbaar hebben kan het op drukke tijden voorkomen dat we moeilijker bereikbaar zijn. We hopen op uw begrip hiervoor.


Terugvragen contributie KBO bij VGZ of CZ

Dringend verzoek aan de afdelingen om onderstaande informatie te delen met de leden!
KBO leden die een collectief aanvullend KBO-pakket hebben afgesloten bij VGZ kunnen de contributie die zij betalen aan de KBO-afdeling (max € 25 per jaar) terugvragen. Als ze dat pakket hebben afgesloten staat op hun polis; “collectief verzekerd via KBO Overijssel”

Terugvragen contributie bij VGZ gaat als volgt. Stuur (een kopie van) het bewijs van inschrijving of betalingsbewijs. Belangrijk om goed te controleren of onderstaande informatie hier duidelijk op vermeld staat. Zo kan VGZ de declaratie soepel verwerken.
• naam van de afdeling;
• lidmaatschapsnummer;
• klantnummer, naam en geboortedatum van de zorgverzekering bij VGZ;
• de looptijd van het lidmaatschap (periode en jaar);
• het bedrag van het lidmaatschap dat men heeft betaald.

Declaraties zijn eenvoudig in te dienen via Mijn VGZ of de VGZ app.
Per post opsturen kan ook: Zorgverzekeraar VGZ, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven

Ook CZ biedt de mogelijkheid om de kosten van het lidmaatschap van de KBO (max € 25 per jaar) terug te vragen. Maar let op: dat is alleen mogelijk met de collectieve aanvullende verzekering “KBO-leden”. Dat is deze verzekering: Collectieve zorgverzekering via uw ledenorganisatie – CZ. Op de polis staat dan het collectiviteitsnummer, voor KBO-Overijssel leden is dat; 015479315. Bij een andere CZ verzekering kan de contributie dus NIET worden teruggevraagd.

Hoe gaat het terugvragen van de contributie in zijn werk?
Via de CZ app. Een andere mogelijkheid is dat online te doen via Mijn CZ . Als het lastig is om dit online te regelen kan het ook per post. Leden moet een dan de originele factuur van de KBO-afdeling met daarop duidelijk aangegeven het relatienummer van CZ, naam, adres, lidmaatschapsnummer van de KBO en op welk jaar het lidmaatschap betrekking heeft, sturen naar: CZ, Postbus 4226, 5004 JE Tilburg.

Op onze website is ook alle informatie betreffende de zorgverzekeringen terug te vinden; https://kbo-overijssel.nl/uw-zorgverzekering-in-2024/


Namens,
Bestuur KBO-Senioren-Overijssel


Download deze Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief KBO-Overijssel 2024 nr. 1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.