Ridder

Gerrit Spijker is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij zijn er trots op een ridder in ons bestuur te hebben.

Vrijdagmorgen 26 april 2024, de dag voor koningsdag, werd Gerrit Spijker verrast. Hij werd naar het Ontmoetingscentrum te Wierden gelokt met het idee dat er een bekende van hem een lintje zou krijgen. Aangekomen bij het centrum zag hij veel vertegenwoordigers van verenigingen staan. Pas toen hij binnen was werd hem duidelijk gemaakt dat hij een van de personen was die een lintje zou krijgen. Onder groot applaus kwamen alle decorandussen binnen. Daarna kregen twaalf mensen een onderscheiding. Groot was de verrassing dat Gerrit één van de twee personen was die Ridder werd in orde van Oranje Nassau, dat is meer dan gewoon lid.

Naast dat hij secretaris is van KBO-Enter doet hij nog veel meer vrijwilligerswerk. Gerrit maakt deel uit van meerdere besturen. Hij heeft veel kennis van planten en tuinen, hij zet zich in voor Groei en Bloei en werkt als vrijwilliger in de moestuin van kasteel Twickel. Hij heeft ons daar al eens rondgeleid. Als lid van de oudheidkamer te Enter leidt hij onder meer mensen rond in het plaatselijke museum. Sinds vele jaren is hij zeer betrokken bij het EHBO-gebeuren in Enter, daar heeft hij verschillende functies bekleed, momenteel is hij voorzitter van EHBO-Enter. Ook is hij zeer betrokken bij de belangenbehartiging voor ouderen via de bond van werknemers. Dit alles komt ten dienste aan de gemeenschap.

Gerrit van harte gefeliciteerd met je verdiende onderscheiding.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.