KBO Overijssel

Laatste nieuws!

22 november 2022.

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) die 22 november 2022 werd gehouden, is definitief besloten dat KBO-Overijssel vanaf 1 januari 2023 als zelfstandige bond verder gaat.

Er is een samenwerkingsverband met KBO-bonden uit andere provincies die ook zelfstandig zijn geworden.


Eerder bericht

KBO-Enter valt onder KBO-Overijssel. KBO-Overijssel maakt weer deel uit van de landelijke organisatie Unie KBO.

Al geruime tijd is er een proces aan de gang om KBO en PCOB samen te smelten. Echter wij kregen het bericht van het bestuur van KBO-Overijsel dat men het niet eens is geworden hoe dat er uit moet komen te zien. Het landelijk bestuur van KBO-PCOB wil een volledige samensmelting zonder de provinciale laag, het bestuur van KBO-Overijssel en enkele andere provinciale KBO-besturen zien meer in een federatieve samenwerking met behoud van de huidige structuur.

Dit heeft er toe geleid dat KBO-Overijssel het voorstel heeft gedaan om uit de Unie KBO te stappen en zelfstandig verder te gaan. Wel zal er een samenwerkingsverband zijn met andere KBO-bonden die ook uit de Unie willen stappen of al gestapt zijn. Het samenwerkingsverband zal bestaan uit de bonden van Brabant (al uit de unie sinds 2010), Limburg, Gelderland, Noord Holland en Overijssel.

Men heeft ons verzekerd dat de belangenbehartiging voor ouderen in tact kan blijven omdat men in het nieuwe samenwerkingsverband 200.000 leden vertegenwoordigt. Ook wordt gestimuleerd om plaatselijk te blijven samenwerken met de PCOB.

De Ledenvergadering van KBO-Overijssel zal op 22 november 2022 hierover een uitspraak doen. Als het voorstel wordt goedgekeurd maakt KBO-Overijssel per 1 januari 2023 geen deel meer uit van de KBO-PCOB.

De consequentie is dat wij, KBO-Enter, ook geen deel meer zijn van de Unie. Als afdeling zullen we niet veel verschil zien met de huidige situatie, wel zullen we een ander magazine in de bus zien.

Het leek ons goed u te informeren over deze ontwikkeling. De brief die we hierover ontvingen kan hier gedownload worden. Onze leden ontvangen de brief thuis, tegelijk met het volgende magazine. Brief aan leden Landelijke ontwikkelingen Unie KBO

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.