Belastingaangifte 2020

Het jaar 2021 is alweer een paar weken oud.  Tijd om na te denken over de belastingaangifte 2020 en om een aantal vragen te beantwoorden:

  1. Moet u altijd aangifte doen?

Nee.  Als u geen verzoek krijgt om aangifte te doen, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat de door de werkgever of de pensioenfonds ingehouden loonheffing overeenkomt met de eindheffing.  Vaak is dat ook zo. Heeft u echter in het afgelopen jaar veel studiekosten, ziektekosten (tandarts, therapeut, reiskosten, dieetkosten, etc.) gehad of veel giften gedoneerd, dan zou het best eens kunnen zijn dat u een aanzienlijk bedrag retour krijgt.  Ook bij een laag inkomen (bv. AOW en klein pensioen) is de kans aanwezig dat u belasting terugontvangt.

Voorbeeld: Een echtpaar met alleen AOW en een pensioen van ca. € 6000,- (ingehouden loonheffing € 1140,-) en geen aftrekposten ontvangt € 900,- terug. Daarvoor is dan wel een aangifte nodig. Zouden ze een pensioen hebben van € 18000, -(loonheffing € 3501,-) dan ontvangen ze nog € 655,- terug.

Stel dat dit echtpaar een woning huurt voor € 690,- per maand. In het eerste geval hebben ze over 2020 ook recht op een huurtoeslag van € 271,- en een zorgtoeslag van €125,- per maand. Het moet dan nog wel aangevraagd zijn.

Bij een pensioen van € 18000,- ontvangen zij geen toeslag omdat hun gezamenlijk inkomen hoger is dan € 38945,-. Bij een pensioen van € 16000,- hebben ze recht op € 29,- huur-

en € 13,- zorgtoeslag per maand.

(Voorwaarde is ook dat het vermogen kleiner is dan € 61692,-)

Krijgt u wel zo’n verzoek tot aangifte, bv. omdat u ook hypotheekkosten of meerdere werkgevers heeft, dan bent u verplicht om aangifte te doen. Levert u, na een herinnering, de aangifte te laat in dan krijgt u een verzuimboete van € 385,- tot € 2757,-. U kunt wel uitstel krijgen voor het doen van aangifte tot 1 september, maar dit moet vóór 1 mei worden aangevraagd.

Mijn belastingdienst.nl of 0800 – 0543.

  1. Hoe doet u aangifte?

De aangifte gaat altijd digitaal en is redelijk gemakkelijk zelf in te vullen. Op de website van www.belastingdienst.nl  vindt u verdere informatie.

Op www.mijnbelastingdienst.nl  kunt u zich met behulp van de DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord) inloggen. De meeste gegevens heeft de belastingdienst reeds ingevuld. Deze hoeft u alleen maar te controleren. Zijn er echter extra zorgkosten (niet de € 385,- eigen risico), studiekosten, alimentatie ontvangsten/- betalingen, of buitenlandse inkomsten dan moet u deze zelf invullen.

Bent u daar niet bedreven in of heeft u bij het invullen assistentie nodig dan zijn er een aantal mogelijkheden om hulp te krijgen.

 

Hulp bij de aangifte

Voor leden van KBO, PCOB  

De plaatselijke afdelingen zijn zelf belast met het wel of niet regelen van hulp. Zij kennen echter de vrijwilligers, die u ook dit jaar kunnen helpen met het invullen van de aangifte. Als onkostenvergoeding vragen zij aan de leden € 12,- (o.a. reis-, porto en printkosten). Zij maken daarbij gebruik van uw eigen DigiD (bij een telefonische begeleiding) of er moet een machtiging aangevraagd worden. Deze wordt u dan in een blanco envelop toegestuurd. De vrijwilligers worden via de landelijke ouderenorganisatie bijgeschoold. Voor informatie bel: 0546-432705

 

TOESLAGEN

Ook in de toeslagen is het een en ander veranderd. Wij adviseren u, nu u uw bruto jaarinkomen van 2020 kent, altijd via de website een proefberekening te maken. Zie daarvoor www.belastingdienst.nl  onderdeel toeslagen en “maak een proefberekening”.

U ontdekt dan of u afgelopen jaar de juiste toeslagen heeft ontvangen of dat u in juli een bericht krijgt van de belastingdienst waarin staat dat u een nabetaling krijgt c.q. dat u toeslagen moet terugbetalen. Het is beter om daar nu al rekening mee te houden.

Grote inkomensverschillen moet u zelf via  www.mijntoeslagen.nl aan de belastingdienst door geven.

Het kan ook zijn dat u dit jaar juist meer toeslagen ontvangt omdat er iets veranderd is in de tarieven. U komt echter alleen voor toeslag in aanmerking als het is aangevraagd.

Maak dus altijd een proefberekening.

Heeft u moeite met het digitaal controleren van de gegevens, neem dan familie in de hand om te helpen of neem contact op met het internetcafé van De Welle.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *