Algemene informatie

Uit het halfjaarlijkse boekje van KBO-Enter

De KBO in Enter is een afdeling van de landelijke Unie KBO. Het is een vereniging voor en door 50-plussers, met als doel de belangen van deze groep in de samenleving op velerlei terrein te behartigen.

De bestuursleden zijn:

 • Voorzitter: Henk Braamhaar,

  • Reggestraat 31, 7468 EH Enter, 0547-382210

 • Secretaris: Gerrit Spijker,

  • Groengronden 4, 7468 HK Enter, 0547-381569

 • Penningmeester: Harrie Nijhuis,

  • Reggestraat 82, 7468 EN Enter, 0547-382783

 • Communicatie: Harrie Nijhuis,

  • Reggestraat 82, 7468 EN Enter, 0547-382783

Activiteitencommissie tevens bestuursleden:

 • Mariet Hospers            0547 – 383386

 • Dorothe Biezemaat     0548  – 514789

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers, die meehelpen aan de uitvoering van de activiteiten.

Belangrijke telefoonnummers:

 • Alarmnummer                                                  112

 • Politie, niet dringend                                      09008844

 • Zorgloket Wierden                                          0546 – 580990

 • Mantelzorgondersteuning                             0548 – 638830

 • Loket bouwen en wonen                                0546 – 580838

 • Woon Advies Commissie Wierden/Enter  0653318700

 • Cliëntenraad WMO                                         0546 – 576932

 • Regio Taxi Twente                                          09001814

 • Woonzorgcentrum “Het Reggedal”             0547 – 289444

 • Maaltijdvoorziening                                       0547 – 383200

 • Stichting “De Welle”                                       0546 – 571693

Huisartsen:

 • Dr. Ebbens/Dr.Rosendal      0547 – 381396  spoed 0547 – 383751

 • Dr. Waardenburg                   0547 – 381250  spoed 0619974074

 • Dr. Wassink                             0547 – 381671  spoed 0547 – 380920

 • Centrale Huisartsenpost Almelo:   088 5880588

  • buiten kantooruren en in weekend

Colofon:

“Voor en met elkaar” is het boekje van de KBO Enter met informatie, artikelen en reclame van, voor en door de leden en de sponsoren. Het boekje verschijnt twee keer per jaar.

 • Samenstelling / eindredactie        Bestuur KBO Enter

 • Layout                                                Harrie Nijhuis

Comments are closed.