Jaarvergadering 2023

Algemene ledenvergadering KBO-Enter.

De vergadering was op woensdag 18 januari 2023 in het Trefpunt te Enter.


Mariet bedankt!

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Mariet Hospers.

Na meer dan tien jaar bestuurslid te zijn geweest, stopt ze er nu mee.

We zien Mariet als sterke vrouw in alle opzichten. Sterk met het aanvullen van de voorraad, maar vooral sterk in het organiseren van activiteiten. We keken terug op mooie activiteiten zoals, fietstochten, busreizen. Haar man is ook actief binnen de KBO, met name bij het kaarten en uitzetten van fietstochten heeft Bert een steentje bijgedragen. Annette, haar dochter heeft de website opgezet, iets waar we nu nog de vruchten van mogen plukken.

Weliswaar heeft Mariet afscheid genomen als bestuurslid en als lid van de activiteitencommissie maar zij verlaat de KBO-Enter niet. Dit jaar is ze al weer lid van de kascommissie en heeft ze zich bereid verklaard bij te springen als het nodig is. Uiteraard zijn we daar blij mee.

Namens KBO-Enter werden haar lekkernijen aangeboden.

Mariet hartelijk dank voor alles wat je voor KBO-Enter hebt gedaan!


Agenda

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Notulen jaarvergadering 31 augustus 2022.
  4. Financieel verslag 2022.
  5. Verslag en verkiezing kascommissie.
  6. Bestuurlijke zaken.
  7. Terugblik activiteiten 2022.
  8. Activiteiten 2023.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Klik hier of op bovenstaande afbeelding om presentatie te lezen/downloaden. N.B. De presentatie is omgewerkt tot een verslag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.