De Wiezer

 

Elke maand presenteren de drie ouderenbonden zich in deze kolom met nieuws en informatie, gericht op senioren in de gemeente Wierden. Voor senioren van vandaag en morgen.

Uit de Wiezer van 29 sept 2021:

Geachte fractievoorzitters van politieke partijen in de gemeente Wierden,

Nu de voorbereidingen voor de verkiezingsprogramma’s gaan beginnen, willen wij graag met iedereen van gedachten wisselen over de ouderenhuisvesting, opvang en sociale cohesie in onze gemeente Wierden. Onze overwegingen worden onderbouwd in het rapport van kennispunt Twente ‘cijfers en feiten van het sociaal domein in de gemeente Wierden’.

De gemeente Wierden heeft een woonvisie vastgesteld, waarin zorg is meegenomen. Een apart onderdeel van de visie gaat over woonzorg. De huidige visie heeft een looptijd tot en met 2022, eind van 2021 zullen de eerste voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe woonvisie inclusief het onderdeel woonzorg.

Waar is behoefte aan bij en voor onze ouderen? We worden allemaal ouder, de volgende generatie werkt en kan daardoor niet automatische klaar staan om dag en nacht mantelzorger te zijn. We hebben de cijfers uit het rapport cijfers en feiten van het sociaal domein van de gemeente Wierden overgenomen. Daaruit blijkt dat 45 procent van onze ouderen eenzaam is en 35 procent van de 75-ers WMO ondersteuning heeft. Bovendien zijn er 520 kwetsbare oudere huishoudens (dus meerdere personen) en negentig gehandicapten die aangeven geclusterd te willen wonen.

In de webinar ‘Platform Power’ van 19 februari. georganiseerd door de provincie Overijssel, wordt aangegeven dat er meer variĆ«teit moet komen met zorgbehoeften. Als er meer aangepaste woonvormen komen voor ouderen, die dan kleiner kunnen gaan wonen, komen de huidige huizen van de ouderen vrij voor de volgende gezinnen die onze samenleving mede in stand houden.

Bejaardentehuizen en dagopvang zijn grotendeels wegbezuinigd. Dit alles met de gedachte dat onze ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar er ontstaat een nieuwe behoefte. Het landelijk beleid is: laat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Ook als ze naar een zorginstelling gaan, is het belangrijk dat ze hun familie en kennissen kunnen ontvangen, zo kunnen ze het sociale leven nog wat voortzetten.

Namens alle senioren in de gemeente Wierden,

FASv, PCOB en KBO

 

Activiteiten voor oktober

In de Wiezer worden de activiteiten van KBO-Enter vermeld, ga naar onze pagina Activiteitenkalender voor de actuele kalender.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.